Dewiswch eich iaith

Cyfraniadau

Dyma rhai on cyfraniadau diweddar.

 

Keep Creigiau Tidy   £200
Creigiau Cricket Club   £400
Craig Y Parc School, Pentyrch   £341.30
Cylch Meithrin   £289.15
Cantorion Creigiau   £200
Pentyrch Rugby Club    £100
CRAMC   £298.42

 

Polisi cyfraniadau.

Nid ydym yn elitaidd nac yn sefydliad gyfrinachol. Mae 55 aelod sydd yn byw yn yr ardal felly dwi’n siwr bydd yna aelod yn byw wrth eich ymyl.

Mae’r arian yn cael ei godi drwy wahanol weithgareddau o fewn y pentref , y mwyaf o’r rhain yw’r carnifal.

Rhoddir yr arian yma i sefydliadau o fewn yr ardal enghreifftiau yw ‘r Scowtiaid, Cylch Meithrin, Neuadd yr Eglwys, Cylch chwarae, Ysgol Gynradd, Golffwyr ifanc. Byddwn yn falch i helpu unrhyw sefydliad gwerth chweil felly cysylltwch â ni.

Ceisiau cyfraniadau?

Os hoffech i ni gyfrannu, Cysylltu â ni, mae’n hawdd.  Byddwn yn hapus i’ch helpu.