Dewiswch eich iaith

Yn Cefnogi y Gymuned

Croeso.


Mae Creigiau 23 yn sefydliad gwirfoddol sydd wedi ei seilio yng Nghreigiau ger Caerdydd, prifddinas Cymru.

Prif bwrpas y sefydliad yw i godi arian yn wirfoddol er lles y pentref tra yn ogystal yn hyrwyddo calendr cymdeithasol llawn a phrysur.


 

Diolch.


Diolch i Andy Clarke am siarad a ni yn ystod gyfarford mis Mehefin.


 

Ein cyfarfod nesaf

Fe fydd ein cyfarod nesaf a dydd Mawrth Medi 6ed.

Siaradwyr gwadd diweddaraf.

 • Mehefin 2022

  Mehefin 2022

  Ein cadeirydd Deri Evans gyda siaradwr gwadd, Andy Clarke. Hefyd Dan Quarry
 • Mai 2022

  Mai 2022

  Ein cadeirydd Deri Evans gyda siaradwr gwadd, Dylan Hughes. Hefyd Simon Boundy
 • Ebrill 2022

  Ebrill 2022

  Huw Pullen ( The Dragon Back Race ) yn derbyn rhodd gan Aled Evans a Deri Evans

  Digwyddiadau i ddod


  • Carnifal - Dydd Sadwrn Mehefin 25fed 2022